مجید اسحاقی

درباره من

دکتر مجید اسحاقی
image

استاد گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 مجید اسحقی گرجی متولد ۱۳۵۱ در بهشهر، مازندران، ایران. 1380-1380 گروه ریاضی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 1371-1375 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، لیسانس علوم، مشاور: استاد علیرضا مدقالچی، ریاضی محض. 1375-1378 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، کارشناسی ارشد، تحلیل ریاضی. 1378-1383 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، دکتری فلسفه، استاد مشاور: استاد سید علیرضا حسینیون، تحلیل ریاضی. 1387-1390 به عنوان محقق ممتاز علوم پایه در بین اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان شناخته شد به عنوان محقق ممتاز ملی در علوم پایه در بین دانشگاهیان  اعضای دانشگاه های ایران (و گواهینامه وزارت علوم، تحقیقات). و فناوری)، ایران..  سال 2013 و 2014 توسط تامپسون رویترز به عنوان یک درصد از دانشمندان برتر در زمینه ریاضیات  2014 محققان با استناد بالا انتخاب شده توسط E...

محقق گوگل

(1403/2/14)

استنادات

7244

h-index

45

i10-index

170

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/26)

استنادات

3828

مقالات

288

h-index

35

مؤلفین همکار

174

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1383

دکتری

شهید بهشتی

تحلیل ریاضی

1375-1378

کارشناسی ارشد

خوارزمی تهران

تحلیل ریاضی

1371-1375

کارشناسی

فردوسی مشهد

ریاضی محض

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

• تئوری نقطه ثابت.

• نظریه عملگر.

• تحلیل عملکردی (جبرهای باناخ).

• نظریه بازی.

• تجزیه و تحلیل هارمونیک چکیده

• علوم شناختی.

• فضاهای هنجار فازی.

• تجزیه و تحلیل پیچیده.

• پایداری معادلات تابعی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/20
ترانهاده دوم یک مشتق روی یک جبر باناخ
اميركبير(2008)
^مجید اسحاقی, ^علی غفاری
On cubic derivations
International journal of mathematical analysis(2010)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, مرتضی آقایی, تقی کریمی
On approximate additive-quartic and quadratic-cubic functional equation in two variables on Abelian groups
Results in Mathematics(2010)
علی عبادیان, عباس نجاتی, ^مجید اسحاقی
Approximate n-jordan homomorphisms:an alternative fixed point approach
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS(2011)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, وحید ضیایی, تقی کریمی, ^سعید شاغولی, مرتضی آقایی
COMMON FIXED POINT THEOREMS IN MODULAR METRIC SPACES
International Journal of Pure and Applied Mathematics(2015)
حسین رحیم پور*, علی عبادیان, ^مجید اسحاقی, علی ظهری
SOME CHARACTERIZATIONS OF CHARACTER AMENABLE BANACH ALGEBRAS
BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2015)
^مجید اسحاقی*, علی جباری, Gwang Hui Kim
Fixed points and generalized stability for quadratic and quartic mappings in C∗ C ∗ -algebras
JOURNAL OF FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2015)
^مجید اسحاقی*, H. Khodaei, Th. M. Rassias
A Hadamard-type inequality for fuzzy integrals based on r-convex functions
Soft Computing(2016)
9011315005*, ^مجید اسحاقی
Some fixed point theorems of multivalued operators in partially ordered metric spaces and applications to hyperbolic differential inclusions
BOLETIN DE LA SOCIEDAD MATEMATICA MEXICANA(2016)
صمد محسنی, مریم رمضانی*, ^مجید اسحاقی
Approximate Higher Ring Derivations in Non-Archimedean Banach Algebras
MATHEMATICA SLOVACA(2015)
Ick-Soon Chang*, Badrkhan Alizadeh, ^مجید اسحاقی, Hark-Mahn Kim
Approximate generalized derivations close to derivations in Lie C*-algebras
Journal of Applied Analysis(2015)
^مجید اسحاقی, 9011315005*
A Fixed Point Approach to Stability of Quintic Functional Equations in Modular Spaces.
Kyungpook Mathematical Journal(2015)
محمدباقر قائمی, مهدی چوبین, غدیر صادقی, ^مجید اسحاقی*
The Sugeno fuzzy integral of log-convex functions
JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS(2016)
9011315005*, ^مجید اسحاقی, Manuel de la Sen
A fixed point result and the stability problem in Lie superalgebras
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2015)
^مجید اسحاقی, صادق عباس زاده*, Manuel de la Sen, زهرا فرهاد توسکی
ON A COMPOSITE FUNCTIONAL EQUATION RELATED TO THE GOLAB-SCHINZEL EQUATION
BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2015)
^مجید اسحاقی, Themistocles M. Rassias, Mohamed Tiial, Driss Zeglami
ON THE ORTHOGONAL PEXIDER DERIVATIONS IN ORTHOGONALITY BANACH ALGEBRAS
FIXED POINT THEORY(2016)
^مجید اسحاقی, صادق عباس زاده*
Jensen-type inequalities for Sugeno integral
INFORMATION SCIENCES(2017)
9011315005, ^مجید اسحاقی, Endre Pap*, Aniko Szakal
Orthogonal sets: The axiom of choice and proof of a fixed point theorem
JOURNAL OF FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2016)
حمید باغانی, ^مجید اسحاقی, مریم رمضانی
ON ϕ –CONVEX FUNCTIONS
Journal of mathematical inequalities(2016)
^مجید اسحاقی, محسن رستمیان*, Manuel de la Sen
ON APPROXIMATE ISOMETRIES IN MODULAR SPACES
MATHEMATICAL REPORTS(2016)
S.Y. Jang*, مهدی چوبین, محمدباقر قائمی, ^مجید اسحاقی
Stability of Cauchy-Jenson type functional equation in generalized fuzzy normed spaces
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS(2011)
^مجید اسحاقی
Jordan *−homomorphisms between unital C*−algebras :A Fixed Point Approach
FIXED POINT THEORY(2011)
^مجید اسحاقی
A general system of Euler-lagrange type quadratic functional equations in menger probabilistic non-archimedean 2-normal spaces
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی, دکتر محمد باقر قائمی, , حمید ماجانی
A functional equation related to inner product in non-archimedean normed spaces
Advances in Difference Equations(2011)
^مجید اسحاقی, Choonkil Park, Dong Yun
Hyers –ulam stability of ternary (σ …) – derivations on c*-ternary algebras
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS ANALYSIS GEOMETRY(2011)
^مجید اسحاقی, ر فرخزاد, سید علیرضا حسینیون
Generalized Hyers-Ulam Stability of the second-order Linear Differential Equations
Journal of Applied Mathematics(2011)
^عباس جوادیان, الهه سروری, G.H Kim, ^مجید اسحاقی
stability of systems of bi-quadratic and additive-cubic functinal equation in frechet spase
(2011)
^مجید اسحاقی, ^عباس جوادیان, John M. S. Rassias
Jordan *-homomorphisms on C*-algebras
OPERATORS AND MATRICES(2011)
^مجید اسحاقی, نوروز قبادی پور, Choonkil Park
Ternary homomorphisms between unital ternary C*-algebras
PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIE(2011)
^مجید اسحاقی, John M. S. Rassias
A fixed point approach to the stability of double Jordan centralizers and Jordan multipliers on Banach algebras
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS(2011)
^مجید اسحاقی, آ بوداغی, Choonkil Park
General cubic--quartic functional equation
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی,
Fixed points and functional equations connected with derivations on Banach algebras
ACTA MATHEMATICA HUNGARICA(2012)
^مجید اسحاقی
On existence and uniqueness of solutions of a nonlinear integral equation
Journal of Applied Mathematics(2011)
^مجید اسحاقی, امید باغانی
A Fixed Point Approach to Superstability of Generalized Derivations on Non- Archimedean Banach Algebras
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی, محمد باقر قایمی, بدرخان علیزاده
A fixed point method for almost partial derivations of Jensen type n-variable functional equations
Rendiconti del circolo matematico palermo(2011)
^مجید اسحاقی, نوروز قبادی پور, علی عبادیان
Number of zeros of a polynomial in a given domain
Tam Kang journal of mathematic(2012)
علی عبادیان, ^محمود بیدخام, ^مجید اسحاقی
Nearly ternary quadratic higher derivations on non-Archimedean ternary Banach algebras; a fixed point approach
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی, دکتر محمد باقر قائمی, John M. S. Rassias, بدرخان علیزاده
Stability and superstability of generalized (θ,Φ) derivations in non--Archimedean algebras: Fixed point theorem via the additive Cauchy functional equation
Journal of Applied Mathematics(2011)
^مجید اسحاقی, دکتر محمد باقر قائمی, G.H Kim, بدرخان علیزاده
Approximate quaternary Jordan derivations on Banach quaternary algebras
Bulletin of the Institute of Mathematics, Academia SInica(2011)
^مجید اسحاقی, John M. S. Rassias, دکتر محمد باقر قائمی, بدرخان علیزاده
Fuzzy stability of generalized mixed type cubic, quadratic, and additive functional equation
(2011)
^مجید اسحاقی, Dong Yun Shin, Choonkil Park
A fixed point method for perturbation of higher ring derivations in non--Archimedean Banach algebras
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2011)
^مجید اسحاقی, دکتر محمد باقر قائمی, بدرخان علیزاده
Nearly quartic mappings in β-homogeneous F-spaces
Results in Mathematics(2011)
I.S Chang, ^مجید اسحاقی, G.H Kim
Solution and stability of generalized mixed type additive and quadratic functional equation in non-Archimedean Spaces
ANNALI DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA(2011)
^مجید اسحاقی, سمیه ذوالفقاری, سیمین کابلی قره تیه, علی عبادیان, Choonkil Park
Nearly quadratic mappings over ρ-adic fields
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی, G.H Kim
A fixed point theorem for contraction type maps in partially ordered metric spaces and application to ordinary differential equations
Discrete Dynamics in Nature and Socity(2011)
^مجید اسحاقی, G.H Kim
Coupled Fixed Point Theorems for Contractions in Partially Ordered Metric Spaces and Applications
(2011)
^مجید اسحاقی, , سمانه قدس, مسعود قدس, مسعود هادیان
Bounded Approximate Identities In Ternary Banach Algebras
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی, علی جباری, G.H Kim
Approximate n-Lie homomorphisms and Jordan n-Lie homomorphisms on n-Lie algebras
Abstract and Applied Analysis(2012)
^مجید اسحاقی, G.H Kim
Nearly (k,s)-Fibonacci functional equations in β-normed spaces
Aequationes Mathematicae(2012)
^محمود بیدخام, Choonkil Park, ^مجید اسحاقی
Approximately quintic and sextic mappings on the probabilistic normed Spaces
BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2012)
دکتر محمد باقر قائمی, حمید ماجانی, ^مجید اسحاقی
Coupled fixed point theorem for generalized fuzzy meir–keeler contraction in fuzzy metric spaces
Journal of Computational Analysis and Applications(2012)
^مجید اسحاقی, سمانه قدس, مسعود قدس, مسعود هادیان
Cauchy-Jensen Functional Inequality in Banach Spaces and Non-Archimedean Banach Spaces
Journal of Computational Analysis and Applications(2012)
, ^مجید اسحاقی,
Approximate bi-homomorphisms and bi-derivations in normed Lie triple systems
Journal of concrete and applicable mathematics(2012)
جواد شكری, علی عبادیان, رسول آقالری, ^مجید اسحاقی
Stability and superstability of *−bihomomorphisms on C*-ternary algebras
Journal of concrete and applicable mathematics(2012)
^مجید اسحاقی, دکتر علیرضا فاضلی
Stability of an Additive–Quadratic Functional Equation in Menger Probabilistic Normed Spaces
Journal of applied functional analysis(2012)
^مجید اسحاقی, دکتر سید منصور واعظ پور
A Simple Proof of the Nadler’s Contraction Principle
Journal of applied functional analysis(2012)
^مجید اسحاقی
Nearly derivations on Banach algebras
Discrete Dynamics in Nature and Socity(2012)
^مجید اسحاقی, G.H Kim
Approximately ternary homomorphisms and derivations on C* ternary algebras
Abstract and Applied Analysis(2012)
^مجید اسحاقی, علی عبادیان, نوروز قبادی پور, John M. S. Rassias
THE EXISTENCE OF WEAK SOLUTION FOR A CALSS OF NONLINEAR P(X)-BOUNDRY VALUE PROBLEM INVOLVING THE PRINCIPLE EIGENVALUE
TRENDS IN APPLIED SCIENCES RESEARCH(2012)
دکتر محمد باقر قائمی, س سعیدی نژاد, ^مجید اسحاقی
Stability of Cauchy-Jensen inequalities in fuzzy Banach spaces
APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS(2012)
^مجید اسحاقی
Almost homomorphisms between unital c*-algebras: A fixed point approach
Analysis in theory and applications(2012)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, ^محمود بیدخام, تقی کریمی, مرتضی آقایی
On the Stability of a m-variables functional equation in random normed spaces via fixed point method
Discrete Dynamics in Nature and Socity(2012)
علی عبادیان, ^مجید اسحاقی, رضا سعادتی, دکتر صادقی
Approximation of mixed type functional equations in Menger PN-spaces
Abstract and Applied Analysis(2012)
^مجید اسحاقی, , G.H Kim
Nearly radical quadratic functional equations in p–2–normed spaces
Abstract and Applied Analysis(2012)
^مجید اسحاقی, علی عبادیان, G.H Kim
On the stability of a parametric additive functional in quasi Banach spaces
Abstract and Applied Analysis(2012)
علی عبادیان, نوروز قبادی پور, ^مجید اسحاقی
Geraghty's fixed point theorem for special multi--valued mappings
Thai journal of Mathematics(2012)
^مجید اسحاقی
I^K- convergence in 2- normed spaces
Functional analysis, approximation and computation(2012)
^مجید اسحاقی, سعید سرآبادان, فاطمه عمویی ارانی
Nearly (θ1,θ2,θ3,Φ)-derivations on Hilbert c*- modules
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2012)
علی عبادیان, اسماعیل نیکوفر, ^مجید اسحاقی
A generalization of Geraghty’s theorem in partially ordered metric spaces and application to ordinary differential equations
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2012)
^مجید اسحاقی,
Almost Jordan homomorphisms and Jordan derivations on fuzzy Banach algebras
Functional analysis, approximation and computation(2012)
^مجید اسحاقی, نوروز قبادی پور, عباس نجاتی, علی عبادیان
Approximate inner products on Hilbert C*-modules; A fixed point approach,
OPERATORS AND MATRICES(2012)
^مجید اسحاقی
Approximation of radical functional equations related to quadratic and quartic mappings
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS(2012)
^مجید اسحاقی, S.S Kim, Y.J Cho
Generalized Hyers-Ulam stabilities of an Euler-Lagrange-Rassias quadratic functional equation
Asian-European journal of mathematics(2012)
عباس زیواری كاظم پور, ^مجید اسحاقی
Almost partial generalized Jordan derivations: a fixed point approach
(2012)
^مجید اسحاقی, Choonkil Park,
Approximately *- derivations in unital C*-algebras
MATHEMATICAL REPORTS(2012)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, ^محمود بیدخام, سید علیرضا حسینیون
Stability and superstability of homomorphisms on C*-ternary algebras
Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica(2012)
^مجید اسحاقی, آ فاضلی
Approximate homomorphisms and derivations on random Banach algebras
(2012)
م مددیان, علی عبادیان, ^مجید اسحاقی, حسن آزادی كناری
A generating operator of inequalities for polynomials
BULLETIN MATHEMATIQUE DE LA SOCIETE DES SCIENCES MATHEMATIQUES DE ROUMANIE(2013)
مرضیه احمدی باصری, ^محمود بیدخام, ^مجید اسحاقی
Introducing of an Orthogonally Relation for Stability of Ternary Cubic Homomorphisms and Derivations on C-Ternary Algebras
FILOMAT(2018)
محسن ربانی*, ^مجید اسحاقی
ON FUNCTIONALLY CONVEX SETS AND FUNCTIONALLY CLOSED SETS IN REAL BANACH SPACES
JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF MATHEMATICAL EDUCATION SERIES B-PURE AND A PPLIED MATHEMATICS(2018)
علیرضا ماذن*, ^مجید اسحاقی, حمیدرضا ریسی
A new behavioral model of rational choice in social dilemma game
Journal of Neurodevelopmental Cognition(2018)
^مجید اسحاقی*, 9311315003, Choonkil Park
مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها
مدلسازی اقتصادسنجی(2019)
9228414001*, ^مجید اسحاقی, ^اسماعیل ابونوری
Optimal Reservoir Operation Using Bat and Particle Swarm Algorithm and Game Theory Based on Optimal Water Allocation among Consumers
WATER RESOURCES MANAGEMENT(2019)
9311045003, ^سیدفرهاد موسوی*, ^مجید اسحاقی, ^حجت کرمی
Fixed Point Theory in ε -connected Orthogonal Metric Space
Sahand Communications in Mathematical Analysis(2019)
^مجید اسحاقی, هستی حبیبی*
Orthogonal sets; orthogonal contractions
Asian-European journal of mathematics(2019)
^مجید اسحاقی, هستی حبیبی*, محمد باقر صحابی
Best proximity point theorems in 1/2−modular metric spaces
Journal of Linear and Topological Algebra(2019)
هدی حسینی*, ^مجید اسحاقی
The behavioral model and game theory
Palgrave Communications(2019)
غلام رضا عسکری*, ^مجید اسحاقی, Choonkil Park
نقطه ثابت دوتایی در فضاهای متریک مخروطی مرتب و کاربرد آن در معادلات انتگرال
پژوهش های نوین در ریاضی(2019)
سمانه قدس*, ^مجید اسحاقی
Existence and uniqueness of solutions to a first-order differential equation via fixed point theorem in orthogonal metric space
Facta Universitatis, Series: Mathematics and Informatics(2019)
^مجید اسحاقی*, هستی حبیبی
The Sugeno fuzzy integral of concave functions
IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS(2019)
^مجید اسحاقی, عباس زاده, C. Park*
Stability and hyperstability of orthogonally* m-homomorphisms in orthogonally Lie C-algebras: a fixed point approach
Journal of Linear and Topological Algebra(2018)
رحمت غلامی, غ عسکری*, ^مجید اسحاقی
An Analysis of A Fishing Model with Nonlinear Harvesting Function
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2020)
9411315003, ^مجید اسحاقی*, ^رضا معمارباشی
Decision Making: Rational Choice or Hyper-Rational Choice
Statistics, Optimization & Information Computing(2020)
9311315003, ^مجید اسحاقی*
Fixed point theorems in R-metric spaces with applications
AIMS Mathematics(2020)
سیامک خاله اغلی, حمیدرضا رحیمی*, ^مجید اسحاقی
On stability and nonstability of systems of functional equations
QUAESTIONES MATHEMATICAE(2021)
^مجید اسحاقی, بهمن حیاتی, مهدیه کامیار, حمید خدایی*
Solution of the Pompeiu derivation functional inequality of other type
Journal of mathematical inequalities(2019)
میترا حدادی*, ^مجید اسحاقی, امین محمودی
Evaluating the Factors Affecting on Credit Ratings Accepted Corporates in Tehran Securities Exchange by Using Factor Analysis and AHP
Advances in mathematical finance & applications(2021)
احمد محمد دوست*, میر فیض فلاح شمس دیالستانی, ^مجید اسحاقی, علی عبادیان
The Impact of Teamwork on an Organization’s Performance: A Cooperative Game’s Approach
Mathematics(2020)
غلامرضا عسکری, نادر اصغری, ^مجید اسحاقی, حشمت الله اصغری, خوزه آنتونیو فیلیپه*, عادل آذر
Elementary introduction to game theory, rationality and hyper-rationality decision-making: optimizing a surgeon’s negotiation strategies
BRITISH JOURNAL OF SURGERY(2021)
Y. A. M. El-Wajeh*, 9311315003, ^مجید اسحاقی, R. I. Mohammed-Ali
Coupled fixed point theorems in partially ordered complex valued metric spaces with application
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2022)
محدثه پاک نظر*, ^مجید اسحاقی, سید منصور واعظ پور
Stability of fuzzy orthogonally ∗-n-derivation in orthogonally fuzzy C ∗ -algebras
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
نجمه انصاری, محمد هادی هوشمند*, ^مجید اسحاقی, خدیجه جاهدی
BANACH FIXED POINT THEOREM ON ORTHOGONAL CONE METRIC SPACES
Facta Universitatis. Series: Mathematics and Informatics(2020)
زینب عیوضی دمیرچی دارسی علیا*, ^مجید اسحاقی, داود ابراهیمی بقا
Ulam-Hyers stability of 3-Jordan homomorphisms in C*-ternary algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2017)
^مجید اسحاقی, وحید کشاورز, Choonkil Park*, Sun Young Jang
PSEUDO n-JORDAN HOMOMORPHISMS AND PSEUDO n-HOMOMORPHISMS ON BANACH ALGEBRAS
Honam Mathematical Journal(2020)
علی عبادیان, ^مجید اسحاقی, علی جباری*
دوراهی عقلانی‌بودن یا فراهم‌آوری کارایی در سیاست‌گذاری پولی: کاربردی از قضیهٔ آرو
پژوهش های پولی-بانکی(2020)
علی رضا رفیعی*, ^مجید اسحاقی, ^علیرضا عرفانی
Modelling US-China relationship: A game theory perspective
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9228414001, ^مجید اسحاقی*, ^علی غفاری
Directed Power Graphs
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9811315004, ^مجید اسحاقی*, سیروس مرادی, زهرا یاراحمدی
Some frank aggregation operators based on the interval-valued intuitionistic fuzzy numbers
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
مریم اراکی*, ^مجید اسحاقی, حلیمه اردکانی
R‑topological spaces and SR‑topological spaces with their applications
Mathematical Sciences(2020)
سیامک خاله عقلی, حمیدرضا رحیمی*, ^مجید اسحاقی
On approximate orthogonally ring homomorphisms and orthogonally ring derivations in Banach algebras with the new type fixed point
Journal of Mahani Mathematical Research Center(2021)
علی بحرینی, غلامرضا عسکری, ^مجید اسحاقی*
Nearly Generalized Derivations on Non-Archimedean Banach Algebras: A Fixed Point Approach
Journal of Computational Analysis and Applications(2012)
^مجید اسحاقی, Gwang Hui kim, Jung Rye Lee, Choonkil Park
Fixed Point Results in Orthogonal Modular Metric Spaces
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2020)
هدی حسینی, ^مجید اسحاقی*
A new hybrid framework based on integration of optimization algorithms and numerical method for estimating monthly groundwater level
Arabian Journal of Geosciences(2021)
9311045005, ^سیدفرهاد موسوی*, علی مریدی, ^مجید اسحاقی, ^حجت کرمی
An Optimal Socialist Cooperative Game Theory Model in Agricultural Sector Case Study: Dezful-Andimeshk Plain)
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
9311045005*, ^سیدفرهاد موسوی, علی مریدی, ^مجید اسحاقی, ^حجت کرمی
Nearly n-homomorphisms and n-derivations in fuzzy ternary Banach algebras
(2013)
فیصل حسنی, علی عبادیان, ^مجید اسحاقی, حسن آزادی كناری
Homomorphisms and derivations in induced fuzzy C ∗ -algebras
(2013)
حسن آزادی كناری, مجتبی قیراطی, Choonkil Park, ^مجید اسحاقی
Fixed Points and Stability of Functional Equations in Fuzzy Ternarry Banach Algebras
(2013)
غلامرضا عسگری, Y.J Cho, Y W Lee, ^مجید اسحاقی
ON REFORMATIONS OF 2–HILBERT SPACES
(2013)
^مجید اسحاقی, ^محمد رضا صافی, Y.J Cho
Applications of Fan's Matching Theorem in MKKM Spaces
MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS(2014)
^مجید اسحاقی, محسن رستمیان دلوار, مهدی روحی
Fixed points and the random stability of a mixed type cubic, quadratic and additive functional equation
Journal of Computational Analysis and Applications(2013)
^مجید اسحاقی, معصومه غنی فرد , حمید خدایی, Choonkil Park
NEARLY INVOLUTIONS ON BANACH ALGEBRAS. A FIXED POINT APPROACH
FIXED POINT THEORY(2013)
^مجید اسحاقی
بررسی و تحلیل تأثیر عوامل نوآوری باز بر استراتژی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک تهران)
توسعه تکنولوژی صنعتی(2022)
^عظیم اله زارعی*, ^مجید اسحاقی, فرشید فرخی زاده
Generalized Ternary Bi-Derivations on Ternary Banach Algebras: A Fixed Point Approach
Journal of Computational Analysis and Applications(2012)
^مجید اسحاقی, G.H Kim, , Choonkil Park
ORTHOGONALITY AND QUINTIC FUNCTIONAL EQUATIONS
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES(2013)
Choonkil Park, Jian Lian Cui, ^مجید اسحاقی
Approximation of Jordan homomorphisms in Jordan-Banach algebras
(2012)
^مجید اسحاقی, Choonkil Park
On approximate homomorphisms: a fixed point approach
(2012)
^مجید اسحاقی, Choonkil Park
Random homomorphisms and random derivations in random normed algebras via fixed point method
(2012)
Choonkil Park, ^مجید اسحاقی, رضا سعادتی
Fixed points and approximately octic mappings in non-Archimedean 2-normed spaces
(2012)
Choonkil Park, ^مجید اسحاقی, دکتر محمد باقر قائمی, حمید ماجانی
Approximate multipliers and approximate double centralizers: A fixed point approach
Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica(2012)
اباصلت بداغی, ^مجید اسحاقی, كمال پایكان
HOMOMORPHISMS AND DERIVATIONS ON UNITAL C∗−ALGEBRAS RELATED TO CAUCHY–JENSEN FUNCTIONAL INEQUALITY
Journal of mathematical inequalities(2012)
, ^مجید اسحاقی, ^عباس جوادیان,
Coupled common fixed point theorems for mixed weakly monotone mappings in partially ordered metric spaces
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2012)
^مجید اسحاقی, عصمت اكبر تبار,
اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش‌های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR)
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2021)
^علیرضا عرفانی*, ^مجید اسحاقی, صمد آهنگر زنوزی
Stability and superstability of ternary homomorphisms and ternary derivations on ternary quasi Banach algebras
Advances in Difference Equations(2012)
مصطفی اسبویی, ^مجید اسحاقی, علی عبادیان, غلامرضا عسگری, حسن آزادی كناری
Approximate Lie brackets: a fixed point approach
(2012)
^مجید اسحاقی,
Almost Jordan homomorphisms and Jordan derivations associated to the parametric-additive functional equation on fuzzy Banach algebras
Advances in Difference Equations(2012)
حسن آزادی كناری, حمید رضایی, یوسف قیصری, ^مجید اسحاقی, Dong Yun Shin
AUTOMATIC CONTINUITY OF 3-HOMOMORPHISMS 7 ON TERNARY BANACH ALGEBRAS
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2012)
^مجید اسحاقی, علی جباری, علی عبادیان, سعید استادباشی
Hyers-Ulam stability of exact second order linear differential equations,
Advances in Difference Equations(2012)
دکتر محمد باقر قائمی, ^مجید اسحاقی, بدرخان علیزاده, Choonkil Park
Comment on “On the stability of quadratic double centralizers on Banach algebras” [M. Eshaghi Gordji, A. Bodaghi, J. Comput. Anal. Appl. 13 (2011), 724-729]
Journal of Computational Analysis and Applications(2012)
Choonkil Park, , Dong Yun Shin, ^مجید اسحاقی
Comment on ”Coupled fixed point theorems for nonlinear contractions in partially ordered metric spaces” [Lakshmikantham and Ciric, Nonlinear Anal. 70 (2009) 4341–4349],
Journal of Computational Analysis and Applications(2012)
سمانه قدس, ^مجید اسحاقی, مسعود قدس, مسعود هادیان
Comment on ``On the stability of quadratic double centralizers and quadratic multipliers: a fixed point approach" [Bodaghi et al., J. Inequal. Appl. {\bf 2011} (2011), Article ID 957541
(2011)
Choonkil Park, , Dong Yun Shin, ^مجید اسحاقی
Stability of ternary cubic derivations on ternary Frechet algebras,
AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES(2012)
بهمن حیاتی, ^مجید اسحاقی, ^محمود بیدخام
Nearly Jordan *-homomorphisms between unital C*-algebras,
Abstract and Applied Analysis(2011)
علی عبادیان, سیمین کابلی قره تیه, ^مجید اسحاقی
Stability and superstability of Jordan homomorphisms and Jordan derivations on Banach algebras and C*-algebras: A fixed point approach
(2011)
^مجید اسحاقی, عباس نجاتی, علی عبادیان
Fixed Points and Stability for Quadratic Mappings in β –Normed Left Banach Modules on Banach Algebras
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA(2013)
ح آزادی کناری, ^مجید اسحاقی
Subclasses of meromorphic starlike functions connected to multiplier family
AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES(2009)
ر آغالری, علی عبادیان, ^مجید اسحاقی
Banach fixed point theorem on incomplete orthogonal S-metric spaces
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2023)
زینب عیوضی دمیرچی دارسی علیا, ^مجید اسحاقی*, داود ابراهیمی بقا
Hyperstability of Orthogonally Pexider Lie Functional Equation: An Orthogonally Fixed Point Approach
Thai journal of Mathematics(2022)
وحید کشاورز*, صدیقه جاهدی, ^مجید اسحاقی, 9111317002
Evolutionary Game to Model Risk Appetite of Individual Investors
Advances in Systems Science and Applications(2022)
9711315008*, ^مجید اسحاقی, ^علیرضا بحیرائی, Abdul KM Azhar
MODELING POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN NORWAY AND RUSSIA: A BEHAVIORAL GAME THEORY APPROACH
JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF MATHEMATICAL EDUCATION SERIES B-PURE AND A PPLIED MATHEMATICS(2022)
9711315002*, ^مجید اسحاقی
Superstability of the p-radical sine functional equation
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2023)
Gwang Hui Kim*, ^مجید اسحاقی
Which Currency Will Evolve?
Advances in mathematical finance & applications(2022)
^عباس جوادیان, ^الهه سروری, ^مجید اسحاقی*
استراتژی بانک‌ها برای اعطا تسهیلات به مشتریان: رویکرد نظریه بازی تکاملی
اقتصاد و بانکداری اسلامی .(2022)
9711315008*, ^مجید اسحاقی, ^علیرضا بحیرائی
Additive–cubic functional equations from additive groups into non–Archimedean Banach spaces
FILOMAT(2013)
^مجید اسحاقی, میثم باوند سوادکوهی, ^محمود بیدخام
A New Credit and Loan Lending Strategy and Credit in Banking Systems: An Evolutionary Game Theory Approach
Journal of Applied Mathematics(2022)
9711315008*, ^علیرضا بحیرائی, ^مجید اسحاقی
On Approximate Additive -Quartic and Quadratic -Cubic Functional Equations in Two Varibles on Abelian Groups
Results in Mathematics(2010)
علی عبادیان, عباس نجاتی, ^مجید اسحاقی
Induced topologies on certain Banach algebras
FILOMAT(2023)
^مجید اسحاقی, ^علی غفاری*, 9218414003
(G.ψ)−Ciric-Reich-Rus contraction on metric space endowed with a graph
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2023)
شهرام میرزائی, ^مجید اسحاقی*
اعتماد و فرصت طلبی یک دوگانگی در صنعت بانکداری؛ شواهدی از بازی های اقتصاد رفتاری
بورس اوراق بهادار(2023)
9711285001, ^علیرضا عرفانی*, ^مجید اسحاقی
Common fixed point (α∗-ψ-βi)-contractive set-valued mappings on orthogonal Branciari Sb-metric space
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2023)
Mohammad Rashea Shaeri, جلال حسن زاده اصل*, ^مجید اسحاقی, حسن رفاقت
نتایج بازی دیکتاتور در کودکان طلاق
مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی(2022)
^مجید اسحاقی, عباس محمودی*
تلنگر و سیاست های مبتنی بر رفتار، ابزاری توانمند در کاهش مطالبات بانکی
سیاست های مالی و اقتصادی(2023)
9711285001, ^علیرضا عرفانی*, ^مجید اسحاقی
GAME THEORY AND ITS APPLICATION TO FERDOWSI’S SHAHNAMEH
Russian Law Journa(2023)
9811315002, ^مجید اسحاقی*
INTELLIGENT ROBOTS AND DECISION-MAKING IN CHALLENGING SITUATIONS
Russian Law Journa(2023)
9711315001, ^مجید اسحاقی*
Fixed point for α∗-ψ-βi-contractive set-valued mappings on Branciari Sb-metric space
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2024)
مینو وطنی, جلال حسن زاده اصل*, ^مجید اسحاقی, محمد جهانگیری راد
Quadratic derivations on non-Archimedean Banach algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2014)
Choonkil Park, ^سعید شاغولی, ^عباس جوادیان, میثم باوند سوادکوهی, ^مجید اسحاقی
Hyers - Ulam Stability of Fibonacci Functional Equation in Modular Functional Spaces
(2014)
مریم نادری پاریزی, ^مجید اسحاقی
Best proximity and fixed point results for cyclic multivalued mappings under a generalized contractive condition
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2013)
Manuel De la Sen, Shyam Lal Singh, ^مجید اسحاقی, Asier lbeas, Ravi P Agarwal
A new type fixed point theorem for a contraction on partially ordered generalized complete metric spaces with applications
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2014)
^مجید اسحاقی, Y.J Cho, Choonkil Park
Comment on ‘Fixed point theorems for contraction mappings in modular metric spaces
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2012)
ح دهقان, ^مجید اسحاقی, علی عبادیان
Common fixed point theorems for (ψ, φ)-weak nonlinear contraction in partially ordered sets
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2012)
^مجید اسحاقی, Gwang Hui kim
Intuitionistic random almost additive-quadratic mappings
Advances in Difference Equations(2012)
Choonkil Park, ^مجید اسحاقی
On the generalized Hyers-Ulam-Rassias stability problem of radical functional equations
(2012)
S.S Kim, Y.J Cho, ^مجید اسحاقی
Fuzzy ∗-homomorphisms and fuzzy ∗-derivations in induced fuzzy C ∗ -algebras
Advances in Difference Equations(2012)
ح آزادی کناری, الف زهدی, ^مجید اسحاقی, حمید رضایی, Sang Og Kim
Fixed points and quadratic equations connected with homomorphisms and derivations on non-Archimedean algebras
Advances in Difference Equations(2012)
^مجید اسحاقی, Choonkil Park
Approximate m-Lie homomorphisms and approximate Jordan m-Lie homomorphisms associated to a parametric additive functional equation
Advances in Difference Equations(2012)
ح آزادی کناری, حمید رضایی, ^مجید اسحاقی, Choonkil Park, Sang Og Kim
A Pata-type fixed point theorem in modular spaces with application
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2013)
محدثه پاک نظر, ^مجید اسحاقی, Y.J Cho, دکتر سید منصور واعظ پور
A FIXED POINT THEOREM FOR QUASI-CONTRACTION MAPPINGS IN PARTIALLY ORDER MODULAR SPACES WITH AN APPLICATION
UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN-SERIES A-APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS(2014)
^مجید اسحاقی, Y.J Cho, م رمضانی
Pata contractions and coupled type fixed points
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2014)
^مجید اسحاقی, محسن رستمیان دلاور, Manuel De la Sen, Gwang Hui kim
On the Hyers-Ulam stability of sextic functional equations in β-homogeneous probabilistic modular spaces
MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS(2013)
Y.J Cho, دکتر محمد باقر قائمی, مهدی چوبین, ^مجید اسحاقی
On Reformations of Riesz Theorem in 2-Hilbert spaces
CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA(2014)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
On Reformations of orthogonality in 2-Hilbert spaces
Mitteilungen Klosterneuburg(2014)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
ON THE STABILITY OF RADICAL FUNCTIONAL EQUATIONS IN QUASI-β-NORMED SPACES
BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2014)
Y.J Cho, ^مجید اسحاقی, S.S Kim, Youngoh Yang
Some fixed point theorems on modular metric spaces
Acta Universitatis Apulensis(2014)
حسین رحیم پور, علی عبادیان, ^مجید اسحاقی, علی ظهری
Tripled partially ordered sets
Int j of nonlinear analysis and applications(2014)
^مجید اسحاقی, علی جباری, صمد محسنی کلاگر
Fixed point results for generalized-Meir-Keeler contractive mappings and applications
(2014)
Abdul Latif, ^مجید اسحاقی, Erdal Karapinar, Wutiphol Sintunavarat
ON (-1)-WEAK AMENABILITY OF BANACH ALGEBRAS
MATHEMATICAL REPORTS(2014)
^مجید اسحاقی, S.A.R Hosseinioun, آرزو ولدخانی
Approximation of Generalized Hommomorphisms in Quasi-Banach Algebras
Analele Stiintifice Ale Universitatii Ovidius Constanta-Seria Matematica(2009)
^مجید اسحاقی, میثم باوند سوادکوهی
On the Stability of J-Derivations
Journal of Geometry and Physics(2009)
^مجید اسحاقی, دکتر محمد باقر قائمی, سیمین کابلی قره تیه, سعید شمس, علی عبادیان
Model Extension Banach Algebras and . . .
European Journal of Pure and Applied Mathematics(2009)
^مجید اسحاقی, ابوالفضل نیازی مطلق
Stability of Cubic and Quartic Functional Equations in Non-Archimedean Spaces
ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE(2009)
^مجید اسحاقی, میثم باوند سوادکوهی
approximately J*-homomorphisms: A fixed point approach
Journal of Geometry and Physics(2010)
^مجید اسحاقی, عباس نجاتی, عباس نجاتی
APPROXIMATELY PARTIAL TERNARY QUADRATIC DERIVATIONS ON BANACH TERNARY ALGEBRAS
(2011)
^عباس جوادیان, ^مجید اسحاقی
Stability of $(\alpha,\beta,\gamma)-$derivations on Lie $C^*-$algebras
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2010)
^مجید اسحاقی, نوروز قبادی پور, نوروز قبادی پور
Generalized Ulam--Hyers stabilities of quartic derivations on Banach algebras
(2010)
^مجید اسحاقی, نوروز قبادی پور, نوروز قبادی پور
Nearly generalized Jordan derivations
MATHEMATICA SLOVACA(2011)
^مجید اسحاقی, نوروز قبادی پور, نوروز قبادی پور
TERNARY JORDAN HOMOMORPHISMS IN C*-TERNARY ALGEBRAS
(2011)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, سیمین کابلی قره تیه, دکتر محمد باقر قائمی, دکتر محمد باقر قائمی, احسان رشیدی, احسان رشیدی
JORDAN HOMOMORPHISMS IN PROPER JCQ*-TRIPLES
(2011)
سیمین کابلی قره تیه, سیمین کابلی قره تیه, ثریا طالبی, ثریا طالبی, Choonkil Park, Choonkil Park, ^مجید اسحاقی
On the stability of quadratic double centralizers and quadratic multipliers: A fixed point approach
(2011)
اباصلت بداغی, اباصلت بداغی, , , ^مجید اسحاقی
Nearly higher derivations in unital C*−algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2011)
^مجید اسحاقی, راضیه فرخزاد رستمی, راضیه فرخزاد رستمی, سید علیرضا حسینیون, سید علیرضا حسینیون
Fixed points and quartic functional equations in ß-Banach moduls
Results in Mathematics(2011)
^مجید اسحاقی, 8811315002, عباس نجاتی, عباس نجاتی
Ideal amenability of Banach algebras and some hereditary properties,
(2010)
^مجید اسحاقی, بهمن حیاتی, بهمن حیاتی, سید علیرضا حسینیون, سید علیرضا حسینیون
Higher *- derivations between unital C*- algebras
Surveys in Mathematics and its Applications(2010)
^مجید اسحاقی, راضیه فرخزاد رستمی, سید علیرضا حسینیون
Generalized Hyers - Ulam stability of an AQCQ functional equation in non-archimedean Banach spaces
Journal of nonlinear science and its applications(2010)
Choonkil Park, Choonkil Park, ^مجید اسحاقی, عباس نجاتی, عباس نجاتی
Nearly Ring Homomorphisms and Nearly Ring Derivations on Non-Archimedean Banach Algebras
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی
Convexity of a family of mermorphically univalent functions by using two fixed …
(2009)
^مجید اسحاقی, علی عبادیان
Stability of functional equations of several variables deriving from additive and quadratic maps
(2010)
^مجید اسحاقی
Generalized multi–valued contraction mappings
Journal of Computational Analysis and Applications(2011)
^مجید اسحاقی, 8811315001, 8811315002, 8722240018
On the stability of quadratic double centralizers on Banach algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2011)
^مجید اسحاقی, اباصلت بداغی, اباصلت بداغی
Nearly ternaty cubic homomorphisms in ternary Frechet algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2011)
^سعید شاغولی, ^مجید اسحاقی, 8512317003
Stability of ternary quadratic derivation on thernary Banach algebras
Journal of Computational Analysis and Applications(2011)
^سعید شاغولی, ^مجید اسحاقی, 8512317003
Stability and superstability of ring homomorphisms on non Archimedean Banach algebras
Abstract and Applied Analysis(2011)
^مجید اسحاقی, 8811317010
The fourth duals of banach algebras
(2008)
سید علیرضا حسینیون, ^مجید اسحاقی
Approximation of cubic mappings with n-variables in beta -normed left Banach modules on Banach algebras
BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY(2011)
^مجید اسحاقی, 8811315002, عباس نجاتی, عباس نجاتی
On Approximate C*-Ternary m-Homomorphisms: A Fixed Point Approach
FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS(2011)
^مجید اسحاقی, 8811317010, , , 8811315002
Solution and stability of a mixed type cubic and quartic functional equation in quasi-Banach spaces
Abstract and Applied Analysis(2009)
^مجید اسحاقی, سمیه ذوالفقاری, سمیه ذوالفقاری, John M. S. Rassias, John M. S. Rassias, میثم باوند سوادکوهی, میثم باوند سوادکوهی
Approximately n-Jordan homomorphisms on Banach algebras
(2009)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه, سیمین کابلی قره تیه, تقی کریمی, تقی کریمی
Homomorphisms ,Amenability and weak Amenability of Banach Algebras
Vietnam Journal of Mathematics(2008)
^مجید اسحاقی
Stability of a mixed type additive, quadratic and cubic functional equation in random normed spaces
FILOMAT(2011)
^مجید اسحاقی, میثم باوند سوادکوهی, میثم باوند سوادکوهی
Perspectives of matrix convex functions
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA(2011)
علی عبادیان, علی عبادیان, اسماعیل نیکوفر, ^مجید اسحاقی
Stability of a functional Equation Deriving from cubic and Quartic functions
Abstract and Applied Analysis(2008)
^مجید اسحاقی, علی عبادیان, سمیه ذوالفقاری
Derivations in to N-TH Duals of Banach Algebras
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY(2008)
^مجید اسحاقی, ^رضا معمارباشی
Extremely Inner Amenable Semigroups
(2007)
^رضا معمارباشی, ^مجید اسحاقی
On the Minimized Error of Histogram Estimator on Location and Scale Density Function Family
(2007)
^مجید اسحاقی, E Baloui Jamkhaneh
A Generalization Mizoguchi and Takahashi’s theorem for single-valued mappings in partially ordered metric spaces
NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS(2011)
^مجید اسحاقی, 8722240018
STABILITY OF THE EXACT SECOND ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
(2011)
^مجید اسحاقی, , , دکتر محمد باقر قائمی, دکتر محمد باقر قائمی, بدرخان علیزاده, بدرخان علیزاده
Nearly Jordan *- homomorphisms between unital C*-algebras
Abstract and Applied Analysis(2011)
علی عبادیان, علی عبادیان, سیمین کابلی قره تیه, سیمین کابلی قره تیه, ^مجید اسحاقی
On approximate n-ary derivations
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS(2011)
^مجید اسحاقی, 8711317003, 8811315002
Approximately cubic double centralizers
(2010)
^مجید اسحاقی, سعید شمس, سعید شمس, 8722240018, علی عبادیان, علی عبادیان
Coupled Fixed Point Theorems for Contractions in Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces
MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING(2011)
^مجید اسحاقی, 8811315001, ,
2 K-1-Ideal amenability for suitable direct summands of Banach Algebras
(2007)
^مجید اسحاقی, بهمن حیاتی
Stability of a Mixed Type Cubic and Quartic Functional Equation in non-Archimedean ℓ-Fuzzy Normed Spaces
Thai journal of Mathematics(2011)
علی عبادیان, علی عبادیان, نوروز قبادی پور, نوروز قبادی پور, میثم باوند سوادکوهی, میثم باوند سوادکوهی, ^مجید اسحاقی
نظریه بازی ها و شرایط نااطمینانی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
غلامرضا عسکری, ^مجید اسحاقی, ^پرویز ملک زاده*
Stability of Generalized Mixed Type Functional Equations
اولین همایش و کارگاه بین المللی توابع هندسی و کاربردهای آن(2009-10-04)
^مجید اسحاقی
Stability of Functional Equations on Banach Algebras
اولین همایش و کارگاه بین المللی توابع هندسی و کاربردهای آن(2009-10-04)
^مجید اسحاقی, سیمین کابلی قره تیه
A Generation Operator of Inqualities for Polynomials
اولین همایش و کارگاه بین المللی توابع هندسی و کاربردهای آن(2009-10-03)
مرضیه احمدی باصری, ^محمود بیدخام, ^مجید اسحاقی
Topological Centers of the Second Dual of Banach Modules Over Banach Algebras
The Third International Conference on Mathematical Sciences (ICM 2008)(2008-03-03)
^مجید اسحاقی
Homomorphisms and Derivations on Banach Algebras
International Symposium on Geometric Function Theory and Application(2007-08-20)
^مجید اسحاقی
Approximate Amenability and Weakly Approximate Amenability of the Second Duals of Banach Algebras
شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن(2007-01-05)
مرتضی اسماعیلی, ^مجید اسحاقی
Isomorphisms and Some Ideal of Group algebras
Banach algebras 2005(2005-07-04)
S.A.R Hosseinioun, ^مجید اسحاقی
*−Homomorphisms between unital C*−algebras: A fixed Point approach
چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران(2011-09-05)
^مجید اسحاقی
2-Inner Product Space
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^محمد رضا صافی, ^مجید اسحاقی
On the Masur-Ulam Theorem in intuitionistic fuzzy n-normed spaces
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^مجید اسحاقی
On the stability of generalized Cauchy - Jensen functional equation in intuitionistic fuzzy normed spaces
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^مجید اسحاقی
Stability of Functional Equations
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^مجید اسحاقی
Fixed Point results for set-valued mappings under mixed phi-psi contractive condition in quasi metric spaces
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^مجید اسحاقی,
تجزيه و تحليل روابط بين الملل و بين سازماني با استفاده ازنظريه حركت با رويكرد علوم رفتاري
ابراهيمي فرد مهدي(تاریخ دفاع: 1402/12/22) ، مقطع : دكتري
كاربردهايي از نظريه بازي ها در علوم اجتماعي،علوم اقتصادي و شبكه ها
شاهيني زينب(تاریخ دفاع: 1401/12/24) ، مقطع : دكتري
واكاوي تلنگرها در نظام بانكداري ايران
ابراهيمي سيداحمد(تاریخ دفاع: 1401/12/16) ، مقطع : دكتري
نظريه بازي¬هاي رفتاري و پيش بيني رفتار بازيكنان
بابايي ولوپي سامره(تاریخ دفاع: 1402/07/24) ، مقطع : دكتري
نظريه بازي، تهديدها و جنگ ارزي
شعباني سميه(تاریخ دفاع: 1402/03/31) ، مقطع : دكتري
كاربرد نظريه بازيهاي تكاملي در ريسك
لشگري زهره(تاریخ دفاع: 1401/12/24) ، مقطع : دكتري
كاربرد نظريه بازي ها در خانواده
بهرامي محبوبه(تاریخ دفاع: 1399/02/27) ، مقطع : دكتري
واكاوي تامين مالي تقاضاي نقد در نظريه هاي علم اقتصاد: طراحي يك مدل انتخاب فن آوري تامين مالي معامله در اقتصاد ايران
رفيعي علي رضا(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر سرريز نوسانات درآمد نفتي ايران و عربستان طي دوره رونق و ركود
اله ديني ميترا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي زعفران در بورس كالاي ايران با رويكرد نظريه بازيها
قديري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي پويايي نرخ ارز در اقتصاد ايران با استفاده از نظريه بازي ها و الگوي كارگزار محور
اهنگرزنوزي صمد(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
انتخاب راهكار بهينه رقابتي براي شركت هاي ترابري دريايي بنادر ايران با استفاده از نظريه بازي ها (مورد مطالعه: بندر امير آباد)
بصيري محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوگان چندهدفي براي مسائل برنامه ريزي نيمه معين محدب
خنجري فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد نظريه بازي‌ها در مديريت كيفي منابع آب زيرزميني با توجه به عدم قطعيت‌هاي موجود در داده هاي ورودي به مدل و بازي
رضائي مريم(تاریخ دفاع: 1400/12/14) ، مقطع : دكتري
توسعه كاربردهاي نظريه بازي‌هاي همكارانه در حل اختلاف‌هاي منابع آب
زارعي علي(تاریخ دفاع: 1399/03/11) ، مقطع : دكتري
نظريه بازي ها و سيستم هاي ديناميكي و كاربرد هاي اپيدميولوژيك آنها
سروري الهه(تاریخ دفاع: 1399/02/24) ، مقطع : دكتري
توپولوژي بازيهاي 2 در 2 استراتژيك
حسين زاده حسن(تاریخ دفاع: 1396/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روانشناسي در نظريه بازيها
خادمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واحدهاي تقريبي در جبرهاي تابعي باناخ
شهسواري محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه بازي و كاربرد آن در علوم
عسكري غلامرضا(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : دكتري
كاربردهايي از نظريه بازي ها در ژنتيك و علوم پزشكي
بحريني علي(تاریخ دفاع: 1398/07/18) ، مقطع : دكتري
بحران و بحران سازي
فرهادتوسكي زهرا(تاریخ دفاع: 1398/07/18) ، مقطع : دكتري
متا گيم ها
قاسمي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازي سنگ كاغذ قيچي
سالاري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازي هاي سيگنالي و كاربردهايي از آنها
دهقانيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي ريسكها و تعيين پاسخ در پروژه هاي پل سازي با استفاده از پويايي سيستم و نظريه بازيها
مرتضوي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
كاربردهايي از بازي هاي تكاملي
لشگري زهره(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربردهايي از نظريه بازي ها در سياست
جوادي پور عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازي هاي تكاملي و كاربردهايي از آنها
اسفندياري احمدرضا(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه بازي ها و كاربرد آن در سياست و روابط بين الملل
رشمهء اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
تاثير بازي ها روي هم در نظريه بازي ها
اصغري نادر(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
زيرفضاهاي مكمل پايا از جبرهاي ابرگروهي
عالي محمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت روي فضايهاي متريك با شرايط خاص و كاربردهاي انها در معادلات ديفرانسيل و انتگرال
حبيبي هستي(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : دكتري
مجموعه هاي متعامد
عبداله آبادي احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري معادلات تابعي روي لاتيس هاي باناخ
علياري علي(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فضاهاي متريك اربيتالي و نظريه نقطه ثابت
تقي پور بيرگاني سحر(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كوهمولوژي مرتبه اول جبرهاي L1 – مون و برخي از جبرهاي نيم گروهي
رباط جزي آزاده(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايده الهاي مي نيمال و ماكزيمال چپ بعضي از جبرهاي باناخ از گروه هاي فشرده موضعي
شجاعان فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل مدول هاي گسسته SIR
محسني الهه(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري ضعيف و 2- ميانگين پذيري ضعيف از جبرهاي باناخ
محمودي عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري مدولي ضعيف از جبرهاي باناخ مثلثي
جهانيان نغمه(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميمي از ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ
وهاب زاده رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تابعي فيبوناچي و شبه فيبوناچي
طالبيان نيك سيده حكيمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري معادلات تابعي به روش مستقيم و به روش نقطه ثابت
زارعي فرنوش(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد نظريه نقطه ثابت در معادلات تابعي
رحيمي امين(تاریخ دفاع: 1393/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري و فوق پايداري همومورفيسم هاي ژوردان سه تايي روي جبرهاي باناخ سه تايي
كشاورز وحيد(تاریخ دفاع: 1393/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري و فوق پايداري سه مشتق ها روي جبرهاي باناخ سه تايي با روش نقطه ثابت
بازغي كيسمي شايان(تاریخ دفاع: 1393/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسيع توابع محدب
رستميان دلاور محسن(تاریخ دفاع: 1394/06/16) ، مقطع : دكتري
خواص چند جمله اي هاي مختلط و دومختلط
احمدي سارا(تاریخ دفاع: 1395/09/17) ، مقطع : دكتري
مباحثي در فضا هاي -2 نرم و كاربردها
ديواندري علي(تاریخ دفاع: 1393/11/18) ، مقطع : دكتري
مباحثي در توابع محدب
عباس زاده صادق(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : دكتري
خواص مجموعه ها و توابع محدب و تعميم هايي از آنها
سجاديان جاغرق سيد فرهاد(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : دكتري
تعميمي از مجموعه ها و توابع محدب
رئيسي دزكي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1395/04/23) ، مقطع : دكتري
خاصيتهاي همولوژيكي مدولها روي جبرهاي نيم گروهي
اكبري رئيس آبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كنز ميانگين پذيري تقريبي از جبرهاي باناخ دوگان
جوادي مجلج حميد(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تابعي تركيبي متعامد روي فضاهاي باناخ نا ارشميدسي
بهبودي ساناز(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشتقهاي تقريبي متعامد روي جبرهاي باناخ
هاروني الهام(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تابعي تركيبي متعامد روي فضاهاي باناخ
حسيني سميه سادات(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
همومورفيسم هاي متعامد تقريبي روي جبرهاي باناخ
انصاري طادي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص و كاربردهاي توابع ستاره گون قوي
مرادي ليلا(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سعيدي جواد(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
علي پور مسكار فرهاد(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل معادلات ديفرانسيل و انتگرال
حسيني سيده پرستو(تاریخ دفاع: 1391/08/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيوستگي خودكار- همريختگي هاي جردن روي
ضميري فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت براي توابع مجموعه مقدار
رمضاني مريم(تاریخ دفاع: 1392/11/08) ، مقطع : دكتري
حل و تقريب معادلات تابعي
خدايي حميد(تاریخ دفاع: 1391/11/17) ، مقطع : دكتري
توسيع قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي مختلف
باغاني حميد(تاریخ دفاع: 1391/11/17) ، مقطع : دكتري
تعميم و كاربرد اعداد فيبوناچي
سليمان زاده وحيد(تاریخ دفاع: 1390/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خاصيت ارگوديك از ابر گروههاي ميانگين پذير
جعفري مسلم(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيوستگي خودكار همريختي ها بين جبرهاي باناخ فرشه
حسني فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه نقطه ثابت فازي
دولتخواه همرا(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايداري معادلات تابعي روي جبرهاي باناخ ارشميدسي
عليزاده زهرا(تاریخ دفاع: 1390/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت روي توابع مجموعه اي
داودي سمانه(تاریخ دفاع: 1390/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت دوتايي
اكبرتبار عصمت السادات(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت روي مجموعه هاي مرتب جزئي
پيرباوفا سعيده(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص ديناميكي مدل گسسته سولو
اكبري سمانه(تاریخ دفاع: 1390/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تفاضلي فاضلي
بهارلو بهنام(تاریخ دفاع: 1390/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان ريشه هاي چند جمله اي ها و خواص اكسترمال آنها
سليمان مزرجي حيدر علي(تاریخ دفاع: 1392/02/26) ، مقطع : دكتري
چند جمله اي هاي توليد شده بوسيله دنباله فيبوناچي
حسيني مريم(تاریخ دفاع: 1389/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تکامل و نظریه بازی ها
تکامل و نظریه بازی ها
analysis, geometry, nonlinear optimization and applications
analysis, geometry, nonlinear optimization and applications

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده ریاضیات
meshaghi@semnan.ac.ir
02331532271

فرم تماس